کد خبر : 58416
تاریخ : 1402/12/7
گروه خبری : خبر همدان

سرافرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان:

به خاطر ناخالصی‌ها، اصل باارزش نظام را زیر سؤال نبریمهگمتانه، گروه خبر همدان: دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان گفت: شرکت در انتخابات ناخالصی‌ها را از بین می‌برد.
وهاب سرافرازی در گفت‌وگو با خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه من مطابق با تخصصم که معدن است و اتفاقاتی که‌ در معدن می‌افتد خودم را برای حضور در انتخابات قانع کرده‌ام، گفت: به عنوان مثال یک ماده معدنی داریم به نام سنگ آهن که بسیار هم باارزش است اما یک‌سری ناخالصی‌هایی دارد ما باید مراقب باشیم که این ناخالصی‌ها فواید این سنگ را از بین نبرد.
وی ادامه داد: این بحث را به انتخابات معطوف می‌کنم به این صورت که در انتخابات ماده معدنی باارزش وجود دارد و اصل نظام ما یک ماده معدنی باارزش‌ است که ناخالصی‌ها هم وجود دارد، به‌عنوان مثال فردی که اختلاس و دزدی می‌کند و از کشور خارج می‌شود نقش آن باطله و ناخالصی را بازی می‌کند‌ که می‌خواهد اذهان را دچار شک کند و اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد.
سرافرازی اظهار کرد: ما باید آگاه باشیم و اینها را با هم خلط نکنیم و به خاطر ناخالصی‌ها اصل باارزش را زیر سؤال نبریم.

  لینک
http://www.hegmataneh-news.ir/sl/58416