کد خبر : 58419
تاریخ : 1402/12/7
گروه خبری : خبر همدان

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان همدان:

عمده تخلفات نامزدها در فضای مجازی استهگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان همدان با بیان اینکه وظیفه هیأت اجرایی انتخابات، رسیدگی به شکایات واصله است گفت: در این دوره از تبلیغات انتخابات، عمده تخلفات رخ داده در فضای مجازی است و کمتر در محیط‌های شهری شاهد تخلف هستیم.
به گزارش هگمتانه، مسلم مخفی با اشاره به ماده 86 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند شکایات واصله را پذیرفته و در جلسه مشترک با هیأت نظارت بررسی و به آنها رسیدگی کنند.
وی با بیان اینکه شکایاتی قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان و سایر جزئیات آن کامل باشد، تصریح کرد: بر اساس قانون، طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
فرماندار همدان افزود: چنانچه در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت تشخیص داده شود که تخلفی رخ داده، گزارش به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.
وی یادآور شد: در این دوره از تبلیغات انتخابات، عمده تخلفات رخ داده در فضای مجازی است و کمتر در محیط‌های شهری شاهد تخلف هستیم.
به نقل از کانال اطلاع‌رسانی فرمانداری همدان، مخفی خاطرنشان کرد: برخی تبلیغات غیرقانونی از شهر جمع‌آوری و به تعدادی از نامزدها نیز تذکر شفاهی و کتبی داده شده و این روند تا پایان ساعت تبلیغات ادامه دارد.

  لینک
http://www.hegmataneh-news.ir/sl/58419