صفحه 7      شماره  3654      شنبه 21 اسفند 1395


ستون فقرات حيات يک ملت
فرهنگ مايه اصلي هويت ملت‌هاست
هگمتانه- سرويس فرهنگي: فرهنگ مايه اصلي هويت ملت‌هاست. فرهنگ يک ملت است که مي‌تواند آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي آبروي جهاني کند. اگر فرهنگ در کشوري دچار انحطاط شد و يک کشور هويت فرهنگي خودش را از دست داد، حتي پيشرفت‌هايي که ديگران به آن کشور تزريق کنند، نخواهد توانست آن کشور را از جايگاه شايسته‌اي در بين بشريت برخوردار کند و منافع آن ملت را حفظ کند. 
من به حوادث دوران استعمار که نگاه مي‌کردم - دوران استعمار تقريباً از اواخر قرن هجدهم ميلادي شروع شد، در قرن نوزدهم به اوج رسيد و تا اواسط قرن بيستم هم ادامه پيدا کرد. حرکت استعمار يعني حضور قدرت‌هاي مسلط نظامي و سياسيِ دنيا در کشورهايي که مي‌توانستند با استفاده از زور در آنها حضور پيدا کنند و منافع خودشان را از آن‌جاها تأمين کنند و در واقع از موجوديِ مادي و معنوي آن کشور سرمايه‌اي براي خودشان بسازند، همان چيزي که آنها اسمش را استعمار گذاشتند و امروز هم اطلاق مي‌شود - مي‌ديدم هرجا که اينها وارد شده‌اند، اگر اين توانايي را پيدا کرده‌اند که فرهنگ آن ملت را مضمحل کنند و تحت تأثير قرار دهند و تضعيف کنند، پايه‌هاي قدرتشان در آن‌جا مستحکم شده و اگر در جايي فرهنگ ملي و بومي به‌خاطر کهنسال بودن، ريشه‌دار بودن و برجسته بودن مضمحل نشده و از بين نرفته، استعمارگرها و اشغالگرها نتوانسته‌اند مدت زيادي از آن‌جا منافع خودشان را تأمين کنند و ناچار شدند که آن منطقه را رها کنند. 
اين در مورد همه جهان‌گشايي‌ها و کشورگشايي‌هاي دوران‌هاي گذشته تاريخ هم - که ما در تاريخ مي‌خوانيم - صادق است. آن کشورگشاهايي توانسته‌اند در سرزمين‌هاي گشوده شده با شمشير، با زور پايدار بمانند و مقاصد و سلطه خودشان را در آن سرزمين‌ها اعمال کنند، که توانسته باشند فرهنگ آن کشور را در مشت و در اختيار بگيرند. حالا گاهي يک فرهنگ را ريشه‌کن مي‌کنند؛ مثل اين‌که زبان يک کشور را به کل از بين مي‌برند. شما الان ملاحظه کنيد که آفريقا، امريکاي لاتين و بسياري از کشورها، زبان بومي اصلاً ندارند. پرتغالي‌ها و اسپانيول‌ها آن‌جا آمدند و زبان‌ها را عوض کردند؛ زبان‌هاي بومي و بسياري از نشانه‌هاي فرهنگ را از بين بردند؛ البته يک جاهايي هم نتوانستند. فرهنگ ستون فقرات حيات يک ملت و هويت يک ملت است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي
پس از بازديد از سازمان صدا‌ و ‌سيما.28 /??/????