صفحه 8      شماره  3655      یکشنبه 22 اسفند 1395


نيايش و دعا
در قرآن کريم آمده است: به بندگانم بگو من نزديکم دعاي دعاکننده را هنگامي که مرا مي‌خواند، پاسخ مي‌دهم.
حضرت امام علي عليه‌السلام فرموده‌اند: موج‌هاي بلايا را قبل از ورودشان به وسيله دعا کردن از خود دفع کنيد.
حکايت: متقي مشهور، شيخ رجبعلي خياط مي‌گفت: «در بيداري سحر و ثلث آخر شب، آثار عجيبي وجود دارد هر چيزي را که از خدا بخواهي از دعا و نيايش سحري مي‌توان به دست آورد، در اين گدايي از محضر خدا کوتاهي نکنيد که هر چه هست در آن است، عاشق خواب ندارد و جز وصال يار چيزي را طلب نمي‌کند و بهترين زمان وصال و ملاقات با پروردگار هنگام سحر است.
آب کم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
هر که جويا شد بيابد عاقبت
مايه‌اش درد است و اصل مرحمت