صفحه 6      شماره  3658      چهارشنبه 25 اسفند 1395


برگزاري همايش پياده‌روي ايثارگران و جانبازان
 8 سال دفاع مقدس در ملاير
هگمتانه- گروه ورزش: همايش پياده‌روي ايثارگران و جانبازان 8 سال دفاع مقدس به مناسبت گراميداشت 22 اسفند روز تکريم مادران و همسران شهدا و بزرگداشت شهدا در ملاير برگزار شد.
هيأت ورزش‌هاي همگاني با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر 8 سال دفاع مقدس اقدام به برگزاري همايش پياده‌روي ايثارگران و جانبازان کرد.
شرکت‌کنندگان مسير انتخابي را از ميدان دکتر بابک تا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير طي کردند و با عطرافشاني و غبارروبي مزار شهداي گمنام در اين دانشگاه ياد و خاطر آنان را گرامي داشتند.
درپايان نيز به قيد قرعه به تعدادي از شرکت‌کنندگان هدايايي که از طرف هيأت همگاني و بنياد شهيد و امور ايثارگران تدارک ديده شده بود اهدا شد.