صفحه 6      شماره  3658      چهارشنبه 25 اسفند 1395


بانوان شمشيرباز همدان جام نائب قهرماني 
را به شهداي آتش نشان تقديم كردند
هگمتانه- گروه ورزش: رئيس هيأت شمشيربازي استان همدان از اهدا جام نائب قهرماني ليگ برتر بانوان کشور در رشته اسلحه اپه به آتش‌نشانان حادثه پلاسكو خبر داد.
ناصر مرادي در گفت‌وگويي با اشاره به شايستگي بانوان شمشيرباز همداني، اظهار کرد: تيم بانوان شمشيربازي همدان در مسابقات اسلحه اپه ليگ برتر موفق شدند با 54 امتياز به مقام دومي دست پيدا کنند.
وي ادامه داد: از همين رو و به ياد شهداي آتش‌نشان حادثه پلاسکو، اين تيم جام نائب قهرماني خود را به آتش‌نشانان همداني اهدا کرد.
رئيس هيأت شمشيربازي همدان گفت: سمانه خورشيدي، مريم حمزه‌اي، بهاره رمضاني، پريسا سبزواري و به سرپرستي انسيه مختاري‌نژاد در اين مسابقات حضور داشتند که در نهايت در آستانه سال نو اين حرکت ماندگار را شکل دادند. وي اضافه کرد: لوح سپاسي نيز با امضا تک تک اعضاي تيم بانوان همدان به مديرعامل سازمان آتش‌نشاني همدان اعطا شد تا از جانفشاني اين مردان زحمتکش تقدير شود.
مرادي با بيان اينکه اين تيم با حضور در ايستگاه آتش‌نشاني بلوار ارم همدان از نزديک با امکانات اين ايستگاه آشنا شدند، خاطرنشان کرد: تيم شمشيربازي بانوان همدان در روز وقوع حادثه پلاسکو در چند کيلومتر آن طرف‌تر مشغول برگزاري مسابقه بود.