صفحه 6      شماره  3658      چهارشنبه 25 اسفند 1395


به همت سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري
ميزباني گردشگران با شهر سبز
هگمتانه- گروه خبر: شهر سبز به همت سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري همدان در استقبال از بهار تصويري در اذهان مسافران ترسيم مي‌کند که تا هميشه به يادگار مي‌ماند. امسال همدان بار ديگر به همت برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران حوزه مديريت شهري با آغوشي باز و شهري سرسبز به ميزباني ميهماناني مي‌رود که هر يک مقدمشان برکت‌آفرين مردمان اين ديار است.
مديرعامل سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري همدان در اين باره گفت: اين سازمان مسؤوليت کاشت و نگهداري فضاي سبز در شهر را بر عهده دارد. براي نوروز پيش‌رو 80 هزار گل شب‌بو و 60 هزار گل هميشه بهار و 10 هزار لاله و 2 ميليون گل بنفشه توسط اين سازمان در شهر کاشته مي‌شود.
معراج عاشورلو افزود: در زمينه واکاري چمن‌ها و حفاظت از درخت‌هاي حاشيه خيابان‌ها برنامه‌هاي متعددي پيش گرفته شده است. سرويس‌هاي بهداشتي، فضاي سبز، آب‌نماها و اصلاح رنگ‌آميزي جدول‌ها نيز از جمله برنامه‌هاي اين سازمان است.
وي بيان کرد: همچنين آماده‌سازي بستر کاشت گل‌هاي فصلي و دايمي، کاشت گونه‌هاي بهاري در شهر، رفع نواقص وسايل بازي کودکان و مجموعه لوازم ورزشي، اعلام مجوزهاي بوستان‌هاي داراي نصب چادر و نصب بنر در سطح شهر، توزيع بيش از 8 هزار نهال به ياد 8 هزار شهيد استان همدان، تجهيز و آماده‌سازي پارک‌ها، نظافت و شستشوي کمپ‌ها و محل‌هاي اقامت مسافران و بررسي روشنايي پارک‌هاي شهر از جمله برنامه‌هاي اين سازمان است.
گفتني است، ستاد استقبال از بهار سازمان فضاي سبز از 20 بهمن ماه جلسات متعددي را تشکيل داد و برنامه‌هاي مدوني را براي اجرا از 15 اسفندماه تا 15 فروردين ماه به انجام رساند. در اين خصوص 20 پيمانکار که شامل 4 پيمانکار گل و گياه و 16 پيمانکار کاشت و نگهداري هستند به فعاليت مشغول شدند.
همچنين در اين ستاد 800 نيروي فعال براي باغباني و سبزباني در نظر گرفته شد تا به همت آنها فضاهاي سبز شهري مديريت شود. 40 نفر کارشناس که نظارت بر انجام کار در فضاهاي سبز را انجام مي‌دهند نيز وارد کار شدند. لازم است اشاره کنيم که 530 هکتار فضاي سبز در شهر همدان وجود دارد که 30 هکتار عمليات کاشت آن توسط سازمان فضاي سبز شهرداري به انجام رسيده است. 
در 300 هزار مترمربع در مراکز چهارگانه شهر همدان فعاليت‌هاي کاشت و نگهداري در حال انجام و پيگيري است که در اين 300 هزار مترمربع 2 ميليون گل بنفشه، 80 هزار بوته گل شب‌بو و 60 هزار گل هميشه بهار کاشته شده است. همچنين 10 هزار گل پامچال و 10 هزار گل لاله در شهر کاشته مي‌شود.