صفحه 4      شماره  3689      چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396


تعيين 214 شعبه اخذ رأي در ملاير
 
هگمتانه- گروه شهرستان: معاون سياسي و اجتماعي فرماندار ويژه ملاير گفت: داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد مردم را براي حضور حداکثري در انتخابات و ايجاد شور و نشاط انتخاباتي تشويق کنند.
سعيد کتابي در نشست توجيهي و هماهنگي امور چاپي و تبليغاتي انتخابات96 در شهرستان ملاير افزود: برنامه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي شوراهاي اسلامي در ايجاد شور و نشاط انتخاباتي بسيار مهم است که با توجه به موارد قانوني، سامان‌دهي و نظارت بر برنامه‌ها انجام شده است.
وي اظهار کرد: از مديران چاپخانه‌ها و کانون‌هاي تبليغاتي نيز انتظار داريم بر اساس قوانين و دستورالعمل‌هاي اعلام شده از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان عمل کنند تا از هرگونه سوء استفاده و بي‌نظمي جلوگيري شود.
وي خواستار رعايت موارد قانوني از سوي داوطلبان و چاپخانه‌داران و کانون‌هاي تبليغاتي در تبليغات انتخاباتي شد و افزود: نامزدها بايد در برنامه‌هاي تبليغاتي خود از به کار بردن عناوين و القاب غير مستند و شعارهاي خلاف پرهيز کنند.
کتابي ادامه داد: موارد تخلف در برنامه‌هاي تبليغاتي، مورد پيگيري قضايي قرار مي‌گيرد.
وي تأکيد کرد: چاپخانه‌ها و نامزدهاي شوراهاي اسلامي شهر ملاير، تمهيدات و دقت لازم را براي درج کدها در کارهاي تبليغاتي خود به عمل آورند.
معاون فرماندار ويژه ملاير گفت: مديران چاپخانه‌ها نيز قبل از چاپ هرگونه کار تبليغاتي، ابتدا درخواست کتبي نامزدها را دريافت کرده و پس از درج اسم، نامواره و نشاني چاپخانه خود، نمونه‌اي از اقلام تبليغاتي را به فرمانداري ارسال کنند.
کتابي ادامه داد: ارسال چهار نمونه اعلان براي تبليغات رياست جمهوري و يک نمونه براي تبليغات شوراهاي اسلامي کافي است و طبق قانون هر داوطلب انتخابات شوراي اسلامي شهر تنها مي‌تواند يک ستاد داير کند.
وي بيان کرد: هرگونه ديوارنويسي در مدت زمان قانوني تبليغات ممنوع است و مکان‌هاي مجاز براي نصب اعلان‌هاي تبليغاتي در شهر در نظر گرفته شده است.
وي همچنين با اشاره به تعيين 214 شعبه رأي‌گيري در ملاير گفت: از اين تعداد 79 شعبه مربوط به شهر ملاير است که در هر شعبه 2 دستگاه الکترونيکي براي رأي‌گيري انتخابات شوراهاي اسلامي پيش‌بيني شده است.
کتابي گفت: با توجه به الکترونيکي برگزار شدن انتخابات شوراها در ملاير، براي هر نامزد کدهاي سه رقمي تعريف شده که پس از پايان زمان رأي‌گيري، کار شمارش آرا در سريعترين زمان ممکن انجام مي‌شود.
مدير فرهنگ و ارشاد اسلامي ملاير نيز اظهار کرد: در زمينه مصاديق و قوانين تبليغات انتخابات، به منظور جلب مشارکت و حضور حداکثري مردم در انتخابات بايد قانون مداري، شعور و آگاهي خود را با اهميت دادن به حقوق شهروندان به نمايش بگذاريم.
غلامرضا جمالي‌زاده افزود: حدود 25 چاپخانه و 15 کانون آگهي تبليغاتي در اين شهرستان فعال است که با بهره‌گيري از توان نيروي انساني متخصص و متعهد آمادگي لازم را در زمينه چاپي و تبليغاتي نامزدها دارند.
وي با بيان اينکه نظارت کامل بر روند چاپ تبليغات در چاپخانه‌ها صورت مي‌گيرد، تأکيد کرد: چاپخانه‌ها و کانون‌هاي تبليغاتي با توجه به حجم کار و نياز به ساعت کار بيشتر در ايام انتخابات، بايد ساعات کار شبانه خود را از لحاظ رعايت مسائل کاري و امنيتي به اين اداره اعلام کنند.