صفحه 6      شماره  3694      سه شنبه 26 اردیبهشت 1396


آموزش‌ و پرورش همدان
چشم انتظار تکميل 2 استخر دانش‌آموزي
هگمتانه- گروه ورزش: معاون تربيت‌بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش استان همدان گفت: اميدواريم از مجموع 9 استخر نيمه‌کاره دانش‌آموزي در استان همدان، دو استخر در سال 96 به بهره‌برداري برسد.
عبدا... جعفري در گفتگويي اظهار کرد: آموزش و پرورش استان همدان از نعمت استخر اختصاصي محروم بوده و انتظار ما اين است که با مساعدت مسؤولان، امسال دو استخر در همدان و اسدآباد به بهره‌برداري برسند.
وي با بيان اينکه 9 استخر نيمه‌کاره آموزش و پرورش در سال 88 جانمايي شدند، تأکيد کرد: امروز اين استخرها ميانگين 25 تا 30 درصد پيشرفت فيزيکي دارند، تکميل اين 9 استخر اعتبارات کلاني مي‌خواهد و تاکنون نزديک به 10 ميليارد تومان براي آنها هزينه شده که 20 ميليارد تومان نيز براي تکميل اين 9 استخر نياز است.
معاون تربيت‌بدني و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اينکه وجود اين استخرها براي آموزش و پرورش ضروري است، تصريح کرد: استعداديابي فضاي مناسب مي‌خواهد و تا وقتي آموزش و پرورش استخر اختصاصي نداشته باشد نمي‌توان با جديت به اين امر پرداخت. آموزش و پرورش از نظر نيروي انساني مشکلي ندارد و بحث اصلي روي همين فضاهاست.
وي در پايان در خصوص طرح سباح در استان همدان گفت: امسال تنها در چند مدرسه غير انتفاعي و نيمه‌دولتي شهرهاي همدان و رزن با مشارکت اوليا اين طرح اجرايي شد؛ به اين صورت که والدين 30 هزار تومان براي بهره‌مندي فرزندانشان از اين طرح پرداخت کردند.