صفحه 6      شماره  3694      سه شنبه 26 اردیبهشت 1396


معاون اداره ورزش و جوانان استان همدان:
باشگاه‌هاي متخلف منتظر برخورد قاطع دستگاه ورزش باشند
هگمتانه- گروه ورزش: معاون توسعه امور ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از برخورد قاطع و قانوني اين اداره با باشگاه‌هاي متخلف خبر داد.
علي ضميري‌کامل در گفتگويي با اشاره به حواشي پيش آمده چندي پيش در خصوص افزايش نرخ تعرفه‌ باشگاه‌هاي خصوصي، با بيان اينکه چند باشگاه دچار تخلف شده بودند، اظهار کرد: نرخ تعرفه‌ باشگاه‌هاي ورزشي اول ارديبهشت هر سال اعلام مي‌شود.
وي با بيان اينکه امسال تا قبل از اين تاريخ، به صورت مکتوب و رسمي هيچ نرخ‌نامه‌اي به بازرسي اعلام نکرديم و به همين دليل چند باشگاه دچار تخلف شدند، تصريح کرد: اوايل امسال هم اعلام کرديم که اگر باشگاهي قيمت شهريه‌هاي خود در سال جديد را تغيير دهد تخلف کرده و با آن برخورد خواهد شد.
معاون توسعه امور ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: اوايل امسال چند باشگاه ورزشي تخلف کردند و گزارش‌هايي که به ما رسيد قابل پيگيري بود، تأکيد ما اين است که با باشگاه‌هاي متخلف برخورد قاطع شود و حتي تعدادي از آنها را پلمب خواهيم کرد.
وي اظهار کرد: در اين خصوص نهايت همکاري را با سازمان تعزيرات و صنعت و معدن خواهيم داشت و نامه‎نگاري لازم هم با حراست اداره کل ورزش و کميته نظارت بر سلامت اماکن ورزشي صورت مي‌گيرد.
ضميري‌کامل در ادامه خاطرنشان کرد: هيچکس با سلامت، تندرستي و اصل ورزش مخالف نيست و قطع و يقين فعاليت زياد باشگاه‌هاي ورزشي که هر روز به تعدادشان افزوده مي‌شود را بايد به فال نيک گرفت، اما کسي نبايد پا را فراتر از قانون بگذارد، در غير اين صورت با او قاطعانه برخورد مي‌شود.
وي با بيان اينکه تعرفه‌ها مشخص است و اگر باشگاهي مبلغي بالاتر از تعرفه‌هاي قانوني از ورزشکاران دريافت کند، تخلف کرده و بايد پاسخگو باشد، اضافه کرد: باشگاه‌ها بايد طبق تعرفه‌هاي تعريف شده از سوي دستگاه ورزش فعاليت کنند.
معاون توسعه امور ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در پايان گفت: تأکيد مديرکل ورزش و جوانان استان همدان بر درجه‌بندي باشگاه‌هاست، اما تا وقتي باشگاه‌ها درجه‌بندي نشوند همه موظف به دريافت مبلغ تعيين شده از سوي دستگاه ورزش هستند.