صفحه 6      شماره  3694      سه شنبه 26 اردیبهشت 1396


رئيسي:
 مردم انتظار آرامش و تغيير وضعيت دارند
 رئيسي در اجتماع عظيم مردم اصفهان درميدان امام(ره):
- جذب نيروي انساني در اداره‌ها و سازمان و نظام پرداخت بايد عادلانه شود.
- نمي‌گذاريم دولت به نام شرکت حياط خلوت داشته باشد.
- من از اين نامزدهاي محترم به دليل شغل‌هايي که داشتم هم درباره اشخاص و هم سازمان‌هايشان اطلاعات بيشتري دارم ولي کسي که مي‌خواهد سمت بگيرد اول بايد ظرفيت داشته باشد.
- آقاي روحاني شما مي‌دانيد که قلب من صندوقچه اسرار است.
- آقاي روحاني شما مي‌دانيد که اگر لب به سخن بگشايم کسي حريفم نيست اما کسي که در قامت کانديدا قرار مي‌گيرد ظرفيت داشته باشد.
- لازم است از برادر مجاهد محمدباقر قاليباف که با زمان‌شناسي اقدام مناسب انجام داد تشکر کنم.
- ما در دولت کار و کرامت از ظرفيت شخصي و فردي و مديريتي و ظرفيت‌هايي که آقاي قاليباف و ساير عزيزان به عنوان خدمتگزار دارند استفاده خواهيم کرد.
- امروز کشور در شرايطي نيست که هر کس به خود فکر کند.
- برنامه مهم است و برنامه بنده هم در سايت وجود دارد ولي مگر مشکل ما فقط برنامه است؛ مشکل ما اقدام و عمل است.
- مردم ما انتظار تغيير وضعيت را دارند.
- امروز شاهد يک نگاه ديگر هم هستيم و آن تضعيف بنيه دفاعي کشور است.
- موشک و بنيه دفاعي براي نجنگيدن است و نه جنگيدن.
- ما اين مسئله که به بيگانگان با نگاه حسن ظن نظاره شود را قبول نداريم.
- ما در دولت کار و کرامت با همه دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي همسايه رابطه داريم اما رابطه با کرامت.
- نمي‌شود يک سند عادلانه براي بهره بردن از آب در اين منطقه ايجاد کرد تا دغدغه مردم نسبت به قضيه آب حل شود؟
- حق هنرمندان اين است که يک هنرمند در گوشه بيمارستان برايش مشکل ايجاد نشود و اگر فيلم‌نامه‌اي مي‌نويسد بتواند از شرايط استفاده کند.
- با همين امکانات کشور امکان ايجاد شغل ميليوني در کشور وجود دارد.
- ?? سال از انقلاب مي‌گذرد و ما دولتي در تراز دولت اسلامي مي‌خواهيم که دولت سلامت بوده و رفتارش به ملت آرامش دهد.
- چرا مسکن مهر را فقط با ? درصد پيشرفت ادامه داديد؟ به مردم گزارش دهيد چقدر مسکن اجتماعي ساختيد؟
- نوکري شما مردم براي من افتخار است.