صفحه 6      شماره  3694      سه شنبه 26 اردیبهشت 1396


خاکسار سرپرست کميته داوران مسابقات کشتي پهلواني باکو شد
هگمتانه- گروه ورزش: عضو هيأت علمي و مدير گروه تربيت‌بدني دانشگاه آزاد اسلامي همدان به‌ عنوان سرپرست کميته داوران مسابقات ورزش‌هاي زورخانه‌اي و کشتي پهلواني بازي‌هاي همبستگي کشورهاي اسلامي در باکو انتخاب شد.
غلامرضا خاکسار عضو هيأت علمي رشته تربيت‌بدني دانشگاه آزاد اسلامي همدان با حکمي به‌ عنوان سرپرست کميته داوران مسابقات ورزش‌هاي زورخانه‌اي و کشتي پهلواني بازي‌هاي همبستگي کشورهاي اسلامي انتخاب شد.
در اين مسابقات که از 27 ارديبهشت تا دوم خردادماه در باکو برگزار مي‌شود، عضو هيأت علمي رشته تربيت‌بدني دانشگاه آزاد اسلامي همدان در اين بازي‌ها حضور جدي خواهد داشت.
خاکسار اکنون به‌ عنوان مدير تربيت‌بدني و مدير گروه آموزشي تربيت‌بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان مشغول به فعاليت است و در سوابق اجرايي خود رئيس هيأت پهلواني و زورخانه‌اي همدان، رئيس هيأت بدمينتون استان همدان، نايب‌ رئيس هيأت زورخانه‌اي ورزش پهلواني استان همدان، دبير هيأت کشتي استان همدان، عضو هيأت‌ رئيسه جودوي استان همدان، عضو شوراي بسيج ورزشکاران استان همدان، عضو کميته تخصصي تربيت‌بدني و جوانان استانداري استان همدان، کارشناس رسمي دادگستري استان همدان، رئيس انجمن زورخانه‌اي و کشتي پهلواني دانشگاه آزاد اسلامي کشور را دارد.