صفحه 5      شماره  3792      شنبه 25 شهریور 1396


مديرکل امور اجتماعي استانداري همدان خواستار شد:
راه‌اندازي مرکز تاريخ‌پژوهي غرب کشور
 و موزه کتاب‌هاي خطي در استان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل امور اجتماعي استانداري همدان بر ضرورت تأسيس موزه و مرکز نگهداري از کتاب‌هاي خطي و نادر در استان همدان تأکيد کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي مديريت منطقه غرب کشور(همدان)، مهرداد نادري فر صبح چهارشنبه در ششمين نشست عمومي مکتب (مجمع کتابخانه هاي تخصصي و بزرگ) که با حضور مدير اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور به عنوان دبير مجمع و اعضاي اين مجمع، در استانداري همدان برگزار شد، با قدرداني از اعضاي مکتب براي برنامه ريزي تخصصي در راستاي ساماندهي و کيفيت بخشي به کتاب و کتاب‌خواني در استان همدان، بر همکاري ساير دستگاه ها با اين مجمع و برنامه ريزي کلان نگر براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده تأکيد کرد.
نادري فر راه اندازي مرکز و موزه کتاب‌هاي خطي و نادر استان همدان، براي نگهداري و بهره وري بيشتر از کتاب‌هاي موجود اما پراکنده در ادارات، نهادها و مجموعه داران را ضروري برشمرد.
وي افزود: مديريت اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور، با توجه به برخورداري از نيروي فني و امکانات مورد نياز مي تواند منشأ راه اندازي اين موزه و مرکز مطالعات تاريخي شود تا علاوه بر حفظ و نگهداري اصولي از اين منابع به عنوان ميراث مکتوب استان، زمينه بهره مندي تاريخ پژوهان و محققان از اين منابع با ارزش فراهم شود.
وي يکي از ويژگي هاي برتر استان همدان از هزاره هاي قبل تاکنون را وجود کتابخانه هاي عظيم و کتاب هاي با ارزش مرجع و دست اول برشمرد و اضافه کرد: برخي کتاب‌هاي موجود در کتابخانه هاي گمنام و بايگاني هاي دستگاه ها و نهادهاي استان، در جهان بي نظير است اما تاکنون اقدامي براي نگهداري، معرفي و استفاده از آنها صورت نگرفته است.
نادري فر خواستار تدوين طرح احداث و راه اندازي مرکز مطالعات تاريخي و تاريخ پژوهي غرب کشور و موزه و مرکز نگهداري کتاب‌هاي خطي و نادر استان از سوي مديريت اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور به مرکزيت همدان شد.
وي اضافه کرد: کتاب هاي خطي و نادر قابل توجهي در اختيار دستگاه هاي دولتي، نهادها و دانشگاه ها و مجموعه داران استان همدان است و به دليل شرايط بد نگهداري در حال نابودي است و امکان استفاده محققان از اين منابع با ارزش نيز وجود ندارد که براي رفع اين مشکل بايد موزه و مرکز نگهداري تخصصي و بانک اطلاعاتي کتاب‌هاي خطي و نادر استان هرچه سريعتر طراحي و احداث شود.
عليرضا تکلو مدير اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور نيز با اشاره به قوانين و اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران افزود: طبق اساسنامه اين سازمان، امکان اهدا، فروش و امانت هرگونه آثار تاريخي اعم از کتاب خطي و نادر و نسخ خطي از سوي دستگاه ها و نهادها و مجموعه داران خصوصي به آرشيو ملي ايران و مديريت هاي منطقه اي از جمله مديريت منطقه غرب کشور به مرکزيت همدان وجود دارد که اين قانون بسياري از موانع براي واگذاري کتاب نادر به اين مرکز را از بين مي برد.
وي افزود: تنها مرجع تخصصي و فني نگهداري اصولي از منابع مکتوب و تاريخي، در کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران است که به لحاظ امکانات سخت افزاري و دانش تخصصي صلاحيت اين کار را دارد از اينرو موزه و مرکز نگهداري از کتاب‌هاي خطي و نادر استان مي تواند به عنوان يکي از مجموعه هاي اين مديريت احداث و راه اندازي شود.
وي با اشاره به لزوم ايجاد شرايط استاندارد براي نگهداري منابع با ارزش تاريخي اضافه کرد: به همت اين مديريت و با حمايت هاي همه جانبه استاندار و معاونان وي، به زودي زمين مناسب براي احداث ساختمان جديد مرکز اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور به مرکزيت همدان واگذار و بلافاصله طراحي و احداث ساختمان استاندارد و در شأن پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين آغاز مي شود که موزه و مرکز نگهداري کتاب‌هاي خطي و نادر استان مي تواند يکي از بخش هاي زير مجموعه اين ساختمان و مرکز باشد.
وي با ابراز اميدواري براي تسريع در واگذاري زمين و ساخت ساختمان جديد مرکز اسناد همدان، با حمايت و همت مسؤولان افزود: اميدواريم تا پايان دولت دوازدهم شاهد بهره برداري از مجموعه فرهنگي و تاريخ پژوهي مديريت اسناد و کتابخانه ملي منطقه غرب کشور به مرکزيت همدان با برخورداري از موزه و مرکز نگهداري کتاب‌هاي خطي و نادر استان، مرکز مطالعات و تاريخ پژوهي غرب کشور و مجموعه هاي فني و تخصصي آن باشيم.
گفتني است تهيه بانک اطلاعاتي نسخ خطي و نادر استان با همکاري همه دستگاه ها و نهادها، برگزاري دوره تخصصي براي کتابداران استان با همکاري مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان و پيگيري طرح احداث ايستگاه مطالعه در پياده راه بوعلي از ديگر مصوبات ششمين نشست مکتب (مجمع کتابخانه هاي تخصصي و بزرگ) استان همدان بود.