صفحه 5      شماره  3792      شنبه 25 شهریور 1396


مديرکل اقتصاد و دارايي استان همدان:
ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت در شهريور ماه
هگمتانه، گروه خبر همدان: مديرکل امور اقتصاد و دارايي استان همدان با بيان اينکه 28 هزار نفر در همدان يارانه دريافت نمي‌کنند، گفت: يک ميليون و 506 هزار و 121 نفر در همدان براي سهام عدالت ثبت نام کردند.
سيد ناصر محمودي در گفتگويي اظهار کرد: تعداد خانوارهاي يارانه بگير استان در سال 95، 561 هزار و 335 خانوار است.
وي بيان کرد: هم اکنون افراد يارانه بگير در استان همدان يک ميليون و 775 هزار و 267 نفر هستند که تعداد افراد جا مانده از ثبت نام حدود 14 هزار نفر است.
محمودي عنوان کرد: پيش بيني جمعيت استان بر اساس مرکز آمار در سال 95 يک ميليون و 803 هزار نفر است و تعداد افرادي که يارانه دريافت نمي‌کنند با احتساب جا ماندگان از ثبت نام حدود 28 هزار نفر است.
مديرکل امور اقتصاد و دارايي استان همدان گفت: در سال 93 آمار يارانه بگيران در استان بيشتر از تعداد جمعيت بود و به اعتقاد ما اکنون نيز 60 درصد يارانه بگيران بايد حذف شوند ولي اين اتفاق نمي‌افتد ضمن اينکه توزيع پول در هيچ جاي دنيا دقيق نيست.
*يک ميليون و 506 هزار و 121 نفر در همدان براي سهام عدالت ثبت نام کردند
محمودي در مورد سهام عدالت در استان نيز گفت: از سال 84 سهام عدالت در 13 مرحله ثبت نام شد و هر استان يک شرکت سهامي عدالت داشت.
وي افزود: مجموع ثبت نام کنندگان سهام عدالت در استان يک ميليون و 506 هزار و 121 نفر است که در مرحله اول کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و بسيج ثبت نام داشتند و بعد قاليبافان، فعالان قرآن و ... براي دريافت سهام عدالت ثبت نام کردند.
مديرکل امور اقتصاد و دارايي استان همدان با اعلام اينکه سازمان خصوصي‌سازي فعلاً ثبت نام جديد ندارد گفت: قرار شده تا افراد جا مانده و جدا شدگان در مدت شهريور ماه از طريق سازمان اعلام شود تا بتوانند ثبت نام داشته باشند.
وي تصريح کرد: افرادي که بايد صورت‌حساب سهام را دريافت مي کردند رقم آن مشخص بود و افرادي که 500 تا 540 هزار تومان در سهام خود داشتند قرار بود ما به التفاوت آن را پرداخت کنند تا سقف 2 ميليون تومان به آنها تعلق بگيرد البته اطلاعات تکميلي در وبگاه سهام عدالت آورده شده. افراد با توجه به مانده‌هاي حساب، سود متفاوتي بين 30 تا 130 هزار تومان دريافت مي کنند.
محمودي با بيان اينکه تمرکز استان بيشتر در جذب سرمايه گذار است اظهار کرد: در مورد توانمندي‌هاي استان، بيش از 80 فرصت سرمايه‌گذاري شناسايي شده و به دو زبان کار مطالعاتي علمي و دقيق به مدت 6 ماه روي آن انجام شده است.