صفحه 7      شماره  3836      شنبه 20 آبان 1396


جامعه شيعه راستين
هگمتانه، گروه جرعه نور: ابو اسماعيل گويد: به امام باقر عليه السلام عرض کردم فدايت شوم، شيعه در محيطى که ما زندگى مى کنيم بسيار زياد است.
امام(ع) فرمود: آيا توانگر به فقير توجه دارد؟
آيا نيکوکار از خطاکار در مى گذرد؟
آيا نسبت به يکديگر همکارى و برادرى دارند؟
عرض کردم نه.
امام(ع) فرمود: آنها شيعه نيستند، شيعه کسى است که اين کارها را انجام دهد.
[اصول کافى، دعائم الاسلام، حديث 10]
طبق فرموده امام باقر عليه السلام شيعيان اين ويژگي‌ها را دارند:
1- ثروتمندان به فقراء و نيازمندان کمک مي‌کنند؛ چه کمک واجب مانند خمس و زکات و رد مظالم، چه صدقه مستحبي.
2- از خطاى خطاکاران چشم پوشي مي‌کنند؛ مثلا در رانندگي کسي جلوي ما بپيچد، يا فرزندمان، همسرمان کار اشتباهي انجام دهد.
3- با هم برادر هستند؛ انسان با برادرش چطور برخورد مي‌کند؟
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ»؛ (آيه 10 سوره حجرات)
اگر جامعه‌اي اين ويژگي‌ها را داشت، مي‌توانيم بگوييم جامعه شيعه است.