صفحه 1      شماره  3930      پنجشنبه 17 اسفند 1396


معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان همدان مطرح کرد:
اسباب‌کشي در نوروز بدون مجوز کلانتري ممنوع است
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان همدان گفت: اسباب‌کشي بدون صدور مجوز در ايام نوروز از سوي کلانتري محل ممنوع است.
حسين بشري ديروز در گفتگويي با بيان اينکه با توجه به در پيش بودن سال نو هر ساله تصميماتي در اين خصوص از سوي پليس اتخاذ مي‌شود، اظهار کرد: طرح نوروزي اسباب‌کشي و حمل اثاث در تعطيلات نوروزي از جمله تصميمات اتخاذ شده است.
وي به تصميم گرفته شده در اين خصوص اشاره کرد و گفت: برابر تصميمات اتخاذ شده براي طرح نوروزي اسباب‌کشي و حمل اثاث در تعطيلات نوروزي در سراسر کشور ممنوع بوده و همشهريان به اين منظور بايد از کلانتري محل مجوز داشته باشند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان همدان با تأکيد بر رعايت هشدارهاي پليس از سوي شهروندان در ايام نوروز، درخواست کرد: مردم طي ايام نوروز با پليس همکاري لازم را داشته و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت مراتب به پليس 110 اطلاع دهند.