صفحه 1      شماره  3930      پنجشنبه 17 اسفند 1396


معاون تاکسيراني و حمل و نقل بار و کالاي شهر شهرداري همدان خبر داد:
ادامه نوسازي ناوگان تاکسيراني همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون تاکسيراني و حمل و نقل بار و کالاي شهر شهرداري همدان گفت: از سال گذشته تاکنون نزديک به يک‌هزار تاکسي در همدان نوسازي شده و 300 تاکسي نيز نوسازي مي‌شود تا با خودروهاي نو به استقبال رويداد گردشگري «همدان، 2018» برويم.
مهران حاجيان ديروز در گفتگويي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي رويداد گردشگري «همدان، 2018» از سوي سازمان تاکسيراني اظهار کرد:‌ سازمان مديريت شهري در اين زمينه پيشگام شده و بسته‌هاي تشويقي خوبي را براي نوسازي تاکسي‌هاي فرسوده قرار داده است.
وي با بيان اينکه خدمات خوبي به رانندگان داراي خودروي فرسوده ارائه خواهد شد تا چهره شهر از وجود چنين خودروهايي پاک‌سازي شود، گفت: دغدغه بسيار مهم رانندگان موضوع درآمد و پرداخت اقساط است که با مصوبه‌اي که در کميسيون فني و هيأت مديره گذرانده‌ايم، اميدواريم بهترين شرايط براي آنها ايجاد شود.
معاون تاکسيراني و حمل و نقل بار و کالاي شهر شهرداري همدان با بيان اينکه در خصوص سرويس مدارس اين موضوع را نيز مد نظر قرار داده‌ايم، افزود:‌ وام‌هاي تشويقي خوبي را با انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها براي رانندگان تاکسي اختصاص داده‌ايم.
وي با اشاره به اينکه تمام تلاش ما اين است تمام خودروهاي فرسوده تا پايان سال نوسازي شوند، خاطرنشان کرد:‌ وبگاه شرکت ايران خودرو غيرفعال است و هنوز رانندگان تاکسي نمي‌توانند پيش فاکتور نوسازي خودروهاي خود را دريافت کنند.
حاجيان با بيان اينکه طبق صحبت‌هاي صورت گرفته با مسؤول مربوطه تلاش بر اين است نيمه‌هاي اول فروردين مشکلات حل شود، گفت: از سال گذشته تاکنون قريب به يک‌هزار تاکسي در همدان نوسازي شده و 300 تاکسي نيز نوسازي خواهد شد تا با خودروهاي نو به استقبال رويداد مهم «همدان، 2018» برويم.