صفحه 5      شماره  3936      پنجشنبه 24 اسفند 1396


راه‌اندازي سامانه اينترنتي اداره منابع انساني شهرداري همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان از راه‌اندازي سامانه اينترنتي اداره منابع انساني شهرداري همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي سازمان فاواي شهرداري همدان، رضا عسکري با بيان اين مطلب افزود: به درخواست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني و به جهت ارائه خدمات به کارمندان مجموعه شهرداري همدان، سامانه اينترنتي اداره منابع انساني شهرداري همدان توسط کارشناسان سازمان فاوا مورد طراحي و پياده سازي قرار گرفت. 
وي حذف مراجعات حضوري کارکنان شهرداري جهت انجام امور مربوط به کارکنان را از مهمترين اهداف اجراي اين پروژه دانست و افزود: با راه‌اندازي اين سامانه بخشي از خدمات قابل ارائه به کارکنان همچون امور مربوط به کارکنان، امور مربوط به مرخصي ها، ابلاغ آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دريافت فرم‌هاي مورد نياز کارکنان به صورت غيرحضوري انجام خواهد شد.
سرپرست سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري همدان در پايان يادآور شد: ارائه خدمات در اين سامانه شامل همه کارکنان اعم از کارمندان رسمي و پيماني و نيز کارگران رسمي و قراردادي است. گفتني است سامانه اينترنتي اداره منابع انساني شهرداري همدان به نشاني hrm.hamedan.ir در دسترس است.