صفحه 5      شماره  3936      پنجشنبه 24 اسفند 1396


مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 
توليد، پخش و تسطيح بيش از 10 هزار تن آسفالت در زمستان 96 توسط سازمان عمران شهرداري همدان
هگمتانه، گروه رويداد: مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان از توليد، پخش و تسطيح بيش از 10 هزار تن آسفالت در زمستان 96 توسط سازمان عمران شهرداري همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان محمدرضا نشهري با اعلام اين خبر و با اشاره به اينکه آسفالت توليد شده در همدان از کيفيت مطلوب و استانداردهاي لازم برخوردار است، اظهار کرد: اين ميزان آسفالت توليدي از ابتداي بهمن ماه سال جاري تا کنون به طور مستقيم براي بهسازي، اصلاح معابر و لکه‌گيري خيابان‌هاي اصلي و فرعي مورد بهره برداري قرار گرفته است.
مديرعامل سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان، در ادامه با اشاره به توليد، پخش و تسطيح بيش از 10 هزار تن آسفالت در زمستان 96 افزود: اين مقدار آسفالت توليدي در معابر اصلي و ورودي شهر همدان مانند بلوار شهيد سردار حسين همداني, بلوار بهشت, بلوار بسيج, جاده ملاير, بلوار ملت,آرامگاه باباطاهر و ساير معابر، خيابان‌ها و کوچه‌هاي شهر همدان پخش و تسطيح شده است.
وي با اشاره به نياز برخورداري شهر از معابر و خيابان‌هاي استاندارد، نقش و عملکرد سازمان را در تحقق اين هدف، پراهميت برشمرد و ابراز اميدواري کرد: اين سازمان در حوزه مديريت توليد آسفالت گرم و اجراي پروژه‌هاي پخش آسفالت در معابر و خيابان‌هاي شهر با حفظ رويه جاري و تقويت توان و بنيه سخت‌افزاري خود نقش شايسته‌تري ايفا کند.
نشهري افزود: سازمان عمران شهرداري در برنامه کاري سال 96 خود اهتمام جدي براي آسفالت و روکش آسفالت کوچه‌هاي شهر برابر اولويت‌هاي اعلامي از سوي مناطق چهار گانه شهرداري‌ها دارد لذا با عنايت به اين موضوع، سازمان عمران با بهره مندي از کارخانه توليد آسفالت، توانست با درايت و حمايت‌هاي اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار، شوراي سازمان و هيأت مديره سازمان عمران، از آغاز سال جاري تاکنون اجراي عمليات آسفالت در نقاط مختلف شهر را با هدف عمران و آباداني و سهولت در عبور و مرور شهروندان در برنامه جدي کاري خود قرار دهد.
نشهري با اشاره به ادامه روند آسفالت معابر تأکيد کرد: اين سازمان در حوزه مديريت توليد آسفالت گرم و اجراي پروژه‌هاي پخش آسفالت در معابر و خيابان‌هاي شهر با حفظ رويه و تقويت توان و بنيه سخت‌افزاري خود به همين منوال عمل خواهد کرد و براي برخورداري شهر از معابر و خيابان‌هاي استاندارد، همه توان خود را به کار خواهيم گرفت.