صفحه 7      شماره  3974      شنبه 29 اردیبهشت 1397


از برکات سحري خوردن رمضان غافل نشويم
هگمتانه، گروه جرعه نور: سحري خوردن و همچنين تأخير انداختن آن تا نزديک طلوع فجر، سنت است، زيرا موجب تقويت مسلمان روزه دار، و تخفيف مشقت روزه داري مي‌گردد، و مدت زمان گرسنگي و تشنگي را کاهش خواهد داد، و از آنجا که تسهيل و آسان گيري مورد توجّه دين اسلام مي‌باشد لذا، اسلام عبادات را بر مردم آسان گرفته و مردم را به سوي آسان سازي آن ترغيب و تشويق کرده است. از جمله همين آسان گيري‌هاي اسلام، زودتر افطار کردن و ديرتر سحري خوردن است. 
پس براي مسلمان روزه دار مستحب است که هنگام سحر بپا خيزد، اندکي غذا به عنوان سحري، هر چند يک خرما باشد، بخورد يا يک جرعه آب بنوشد، به خاطر اينکه به سنت پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) عمل نموده باشد.  در سحري خوردن فايده ي معنوي ديگري نيز هست که همان بيداري، قبل از طلوع فجر است. در آن ساعت سحر، خداوند رحمت خود را بر بندگانش متجلي مي‌کند؛ دعاها را اجابت مي‌کند، و استغفار کنندگان را مورد مغفرت قرار مي‌دهد، و اعمال صالح را مي‌پذيرد. تفاوت بسيار است ميان کساني که وقت سحر را به ذکر گفتن و تلاوت قرآن سپري مي‌کنند، با کساني که اين ساعات را در خواب و بي خبري به سر مي‌برند.
استغفار فرشتگان براي سحري خوران
در روايت ديگري رسول خدا، فرموده است: فرشتگان براي کساني که در سحرها طلب آمرزش مي‌کنند و سحري مي‌خورند، استغفار مي‌کنند. در برخي روايات براي سحرخيزي، به ويژه در سحرهاي ماه مبارک رمضان، آثار و فوايدي ذکر شده است. اين آثار و فوايد به طور تلويحي مخاطب را به سحرخيزي ترغيب مي‌کند؛ همانند روايات زير:
ـ «السّحور برکه »؛ غذاي سحري مايه برکت است.
ـ «ألا صلوات الله علي المتسحّرين»؛ درود خداوند بر کساني باد که سحري مي‌خورند.
ـ «تعاونوا به أکل السّحور علي صيام النهار »؛ براي روزه گرفتن با خوردن سحري توان برگيريد.
پيامبراعظم (صلي الله عليه وآله): جماعت، غذاي سحر و غذا دادن در شب، برکت است. سحري بخوريد تا نيرويتان زياد شود. سحري بخوريد تا به سنت عمل کرده باشيد؛ سحري بخوريد هر چند يک جرعه آب باشد.