صفحه 4      شماره  4038      چهارشنبه 17 مرداد 1397


معرفي برترين‌هاي مسابقات ورزشي
 روز خبرنگار در همدان
کسب مقام دوم مسابقات 
تير و کمان بانوان
 توسط خبرنگار هگمتانه
هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات ورزشي گراميداشت هفته خبرنگار با معرفي برترين‌ها به کار خود پايان داد و زهرا کريمي عفيف خبرنگار روزنامه هگمتانه عنوان دوم مسابقات تير و کمان بانوان خبرنگار را کسب کرد.
مديرعامل خانه مطبوعات همدان در گفت‌وگويي اظهار کرد: خانواده مطبوعات استان طي دو روز شنبه و يکشنبه در قالب رشته‌هاي تيراندازي و تيراندازي با کمان با يکديگر رقابت کردند.
مهرداد حمزه افزود: در اين رقابت‌ها و در رشته تيراندازي با کمان بخش بانوان، سحر قاسمي قهرمان شد، زهرا کريمي عفيف عنوان دوم را کسب کرد و فهيمه الماسي بر سکوي سوم ايستاد.
وي اضافه کرد: در رشته تيراندازي نيز فاطمه سهرابي، نگين موسيوند و مهسا طاقتي‌احسن به تريتب عناوين اول تا سوم را کسب کردند.
حمزه ادامه داد: در رشته تيراندازي با کمان مردان نيز مجيد آقامحمدي مقام نخست را کسب کرد، سعيد صادق ‌زاده دوم شد و محمود رمضاني عنوان سوم را به دست آورد.
حمزه خاطرنشان کرد: همچنين در رشته تيراندازي مجيد بيات قهرمان شد، مصطفي طاقتي‌احسن مقام دوم را کسب کرد و علي رستمي سوم شد.
وي يادآور شد: به نفرات برتر اين رقابت‌ها جوايزي اهدا مي‌شود.