صفحه 3      شماره  4070      سه شنبه 27 شهریور 1397


باشگاه عماني از سرمربي شهرداري همدان 
براي همکاري دعوت کرد
هگمتانه، گروه ورزش: پيوستن عباس سرخاب به عنوان سرمربي تيم فوتبال دسته اولي جعلان در ليگ کشور عمان باعث شد تا وي از بابک صمديان سرمربي شهرداري همدان براي حضور در اين تيم دعوت کند.
بابک صمديان سرمربي تيم شهرداري همدان با تأييد اين خبر گفت: عباس سرخاب سرمربي جديد تيم دسته اولي جعلان عمان در تماسي نسبت به همکاري در کادر فني جديد اين تيم از اينجانب دعوت کرد.
وي اضافه کرد: تاکنون پاسخي به اين پيشنهاد مطرح شده، نداده‌ام؛ چرا که در تيم شهرداري همدان مسؤوليت دارم و در خصوص اين موضوع بايد مديران باشگاه نيز اعلام نظر کنند.