صفحه 3      شماره  4070      سه شنبه 27 شهریور 1397


کدام استانداران بايد 
با صندلي‌هايشان خداحافظي کنند؟ 
سرانجام پس از حواشي زيادي که در مسير تصويب ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به وجود آمد نهايتا اين اصلاحيه در شوراي نگهبان تصويب شد و حالا برخي از اين استانداران بايد با صندلي‌هايشان خداحافظي کنند.
استانداري‌هاي آذربايجان شرقي، البرز،‌ اصفهان، اسلام، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي،‌ رضوي و شمالي، فارس، قزوين، قم، مازندران، مرکزي و همدان بازنشسته هستند و جاي خود را به چهره‌هاي جوانتر از خود بدهند.