صفحه 3      شماره  4090      یکشنبه 22 مهر 1397


مدير جهادکشاورزي اسدآباد خبر داد
توليد 123 تن عسل در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير جهادکشاورزي شهرستان اسدآباد از توليد 123 تن عسل طي امسال در اين شهرستان خبر داد.
سقراط بيرنگ اظهار کرد: شهرستان اسدآباد داراي 289 نفر بهره‌بردار در بحث توليد عسل است که اين تعداد بهره‌بردار بومي در حال حاضر داراي 13 هزار و 242 کندوي زنبورعسل هستند.
وي گفت: امسال بهره‌برداران بومي شهرستان داراي 123 تن توليد عسل بوده‌اند که نسبت به سال گذشته توليد عسل شهرستان 10 درصد رشد داشته است.
بيرنگ با اشاره به رتبه ششم شهرستان اسدآباد در بحث توليد عسل استان خاطرنشان کرد: هر سال بيش از 11 هزار کندوي زنبورعسل نيز توسط 30 زنبوردار مهاجر از کرمانشاه، همدان، بهار، کنگاور، صحنه، سنقر و قروه سنندج از امکانات و پوشش گياهي شهرستان بهره‌مند مي‌شوند که براي اين منطقه يک امتياز به شمار مي‌رود.
* آغاز کشت پاييز جو و گندم در اسدآباد
بيرنگ در ادامه از آغاز کشت پاييزه گندم و جو در سطح مزارع اين شهرستان خبر داد و بيان کرد: کشت پاييزه غلات جو و گندم از ابتداي مهر در 30 هزار هکتار از اراضي اين شهرستان آغاز شده و ادامه دارد.
وي با اشاره به اينکه سطح کشت پاييزه غلات جو و گندم شهرستان نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در اين راستا نهاده‌هاي بذر تحويل کشاورزان داده شده و بخشي از مشکل نهاده‌هاي کودي آنان نيز مرتفع و تأمين شده است.
بيرنگ با اشاره به فعاليت 11 هزار بهره‌بردار کشاورزي در شهرستان اضافه کرد: از اين تعداد بهره‌بردار امسال هفت هزار کشاورز در کشت پاييزه غلات فعاليت دارند.