صفحه 3      شماره  4090      یکشنبه 22 مهر 1397


دونده همداني قهرمان ليگ دو وميداني کشور شد
هگمتانه، گروه ورزش: دبير هيأت دو وميداني همدان گفت: «سيد امير زمانپور» دونده همداني عنوان قهرماني رقابت‌هاي ليگ دو وميداني کشور را تصاحب کرد.
مسعود بنوان در گفتگويي اظهار کرد: اين دونده همداني با وجود قرار گرفتن در رده سني جوانان توانست در ليگ بزرگسالان کشور عنوان قهرماني ماده يک هزار و 500 متر را به دست آورد.
بنوان خاطرنشان کرد: زمانپور رکورددار پنج هزار متر جوانان و يک هزار و 500 متر نوجوانان کشور است و تنها 28 صدم ثانيه فاصله تا شکستن رکورد ملي اين ماده دارد که در سال 88 توسط امير مرادي ثبت شد.
وي يادآور شد: همچنين اين دونده تنها ورزشکار کشورمان است که در ماده يک هزار و 500 متر نوجوانان عنوان ششمي جهان را کسب کرد.