صفحه 4      شماره  4104      چهارشنبه 9 آبان 1397


رئيس کل گمرک ايران:
صادرات غير نفتي 27 ميليارد دلاري شد
هگمتانه، گروه ايران و جهان: رئيس کل گمرک ايران گفت: صادرات غير نفتي ايران در هفت ماهه سال‌جاري از مرز 27 ميليارد دلار گذشت و به 27 ميليارد و 229 ميليون دلار رسيد.
فرود عسگري اظهار کرد: براساس تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي هفت ماهه سال‌جاري، در اين مدت حجم صادرات غيرنفتي ايران به 67 ميليون و 362 هزار تن رسيده است که ارزش آن رقمي برابر 27 ميليارد و 229 ميليون دلار مي‌شود.
عسگري با بيان اينکه تا ابتداي آبان سال‌جاري صادرات ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 13 و 35 صدم درصدي از نظر ارزش دلاري داشته است، افزود: از سوي ديگر در همين مدت ميزان واردات قطعي کالا به ايران 18 ميليون و 929 هزار تن به ارزش 26 ميليارد و 303 ميليون دلار بوده است.
معاون وزير اقتصاد و رئيس کل گمرک ايران ادامه داد: واردات ايران در اين مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته 8 و 68 صدم درصدي از نظر وزني و 11 و 7 صدم درصدي از حيث ارزش دلاري کاهش داشته است.
عسگري بيان کرد: ميعانات گازي، پروپان مايع شده، روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به جز بنزين، متانول و پلي‌اتيلن گريد فيلم به ترتيب عمده‌ترين کالاي صادراتي و ذرت دامي، قطعات منفصله جهت توليد خودرو، برنج و لوبياي سويا به ترتيب عمده‌ترين کالاي وارداتي کشورمان در اين مدت بوده‌اند.