صفحه 6      شماره  4128      دوشنبه 12 آذر 1397


رئيس هيأت تيراندازي با کمان همدان:
تيم ريکرو آقايان همدان قهرمان ليگ تيراندازي با کمان 
کشور شد
رئيس هيأت تيراندازي با کمان استان همدان گفت: تيم ريکرو آقايان همدان قهرماني خود را در ليگ تيراندازي با کمان کشور قطعي کرد.
حميدرضا ياري با اشاره به عملکرد تيم تيراندازي با کمان امپراطوري کاشي و سنگ سامان همدان در ليگ کشور اظهار کرد: ششمين هفته از مسابقات ليگ تيراندازي با کمان در رشته‌هاي ريکرو و کامپوند در بخش مردان به ميزباني هيأت قم، مس کرمان و هيأت کرمان در سايت تيراندازي با کمان ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد.
وي افزود: در اين هفته تيم ريکرو آقايان همدان با نتيجه چهار بر يک ميعاد بروجن را شکست داد و قهرماني خود را قطعي کرد.
رئيس هيأت تيراندازي با کمان استان همدان با اشاره به عملکرد خوب تيراندازان همدان در اين رقابت‌ها گفت: در ريکرو بانوان نيز تيم امپراطوري کاشي و سنگ سامان همدان با 16 امتياز در رده سوم قرار دارد.
ياري عنوان کرد: همچنين در کامپوند بانوان نيز تيراندازان همدان با 8 امتياز در جايگاه سوم قرارگرفته‌اند.
رئيس هيأت تيراندازي با کمان استان همدان عنوان کرد: حضور در ليگ تيراندازي با کمان کشور باعث شده تا تيراندازان همداني محک خوبي در مسابقات بخورند و اين امر باعث رشد بيشتر هيأت تيراندازي با کمان استان همدان شده است.