صفحه 6      شماره  4128      دوشنبه 12 آذر 1397


اجراي پنجمين برنامه 
طرح پارک گام در کبودراهنگ
همزمان با هفته وحدت پنجمين برنامه طرح ملي پارک گام در محل پارک لاله کبودراهنگ اجرا شد.
به مناسبت گراميداشت هفته وحدت و به منظور ايجاد نشاط اجتماعي و توسعه فرهنگ ورزش همگاني پنجمين طرح ملي پارک گام با همکاري امور بانوان هيأت همگاني و اداره ورزش و جوانان شهرستان در محل پارک لاله شهرستان کبودراهنگ به اجرا درآمد.
در اجراي اين برنامه و بر اساس دستورالعمل‌هاي طرح حدود 50 نفر از بانوان شهرستان مسافت سه کيلومتري اطراف پارک لاله را پياده طي کردند.