کد خبر : 58418
تاریخ : 1402/12/7
گروه خبری : خبر همدان

رضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان:

با کنار کشیدن از انتخابات مشکلی حل نمی‌شودهگمتانه، گروه خبر همدان: دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با بیان اینکه فرهنگ سیاسی کشور ما مشارکتی است، گفت: با کنار کشیدن از انتخابات مشکلی حل نمی‌شود.
علیرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه نگاه حل‌المسائلی مردم در مشارکت خود را نشان می‌دهد، گفت: اگر مشکلی می‌بینید بیایید و در انتخابات‌ شرکت کنید و فردی را انتخاب کنید که می‌تواند مشکل را حل کند، با کنار کشیدن که مشکلی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: کیفیت تصمیم‌گیری‌هایی که در حکمرانی اتفاق می‌افتد بر مبنای میزان مشارکتی که اتفاق می‌افتد مبتنی بر فرهنگ سیاسی کشورها است چرا که در کشورهای مختلف فرهنگ سیاسی خاصی داریم در فرهنگ سیاسی محدود فرد نه خود می‌داند که می‌تواند تأثیرگذار باشد و نه مکانیسمی برای حضور دارد اما در فرهنگ سیاسی تبعی این آگاهی وجود دارد که مردم می‌دانند که می‌توانند تأثیرگذار باشند اما امکانش نیست اما در فرهنگ سیاسی مشارکتی هم آگاهی وجود دارد و هم امکانش هست.
رضایی عنوان داشت: کشور ما جزو فرهنگ سیاسی مشارکتی است که انتخابات قبل نیز این را نشان داده و مردم می‌توانند در سرنوشت خود مشارکت کنند.

  لینک
https://www.hegmataneh-news.ir/sl/58418